Stortingsmelding om personell i internasjonale operasjoner

Stortingsmeldingen om personell i internasjonale operasjoner – Også vi når det blir krevet. Veteraner i vår tid – er blitt oversendt Stortinget og ligger med det offentlig tilgjengelig på regjeringens nettsider.

– Familiene til soldater i internasjonale operasjoner har en tøff hverdag. Nå gjør vi det enklere for den som er hjemme å fortsette sin karriere, innleder forsvarsminister Frank Bakke-Jensen veteranmeldingen med.