Spørreundersøkelse for NROF-medlemmer

NROF ønsker å danne seg et tydeligere bilde av hva som motiverer våre medlemmer, og hvilke aktiviteter NROF sentralt bør vektlegge.

Forbundet har derfor utarbeidet en kort spørreundersøkelse, som vi håper at flest mulig av våre medlemmer ønsker å besvare.

Du finner den anonyme spørreundersøkelsen her.

Dine svar vil hjelpe NROF i videre rekrutteringsarbeid, i tillegg til å fortelle Forbundet hva medlemmene faktisk blir motivert av.