Signert avtale med Forsvaret

Mandag 18. januar ble avtalen mellom NROF og Forsvaret signert. Generalmajor Elisabeth Michelsen og NROFs president Jørn Buø signerte den i NROFs lokaler på Akershus festning.

Samarbeidsavtalen er en helhetlig avtale som regulerer samarbeidet mellom Forsvaret og NROF, og den forvaltes av Sjef Heimevernet på vegne av Forsvarssjefen. Avtalen gjelder inntil ny avtale er inngått, og er en god plattform for aktivitet, videre samarbeid, utvikling og fokus på forsvarsvilje og forsvarsevne.

Avtalen inneholder elementer som tilgang til militære skytebaner, støtte til drift og ikke minst Forbundets aktiviteter. I tillegg kan NROFs medlemmer som er i styrkestrukturen medbringe sitt tjenestevåpen hjem etter avtale med lokal sjef, for bruk i NROFS aktiviteter.

NROF er svært fornøyde med at avtalen nå er på plass. Forbundets medlemmer kan lese den nye avtalen i sin helhet i biblioteket på «Min side».

– Avtalen mellom Forsvaret og NROF er en god plattform for aktivitet, videre samarbeid, utvikling og fokus på forsvarsvilje og forsvarsevne, sier Buø om møtet hvor avtalen ble signert.

Ytterligere informasjon kommer i neste utgave av Pro Patria.