Sekretariatets koronatiltak etter påske

NROF følger Regjeringens anbefaling om at alle som kan, skal jobbe hjemme og unngå unødvendig bruk av kollektivtransport.

Sekretariatet vil derfor fortsette å jobbe fra hjemmekontor etter påske. Videre forholder vi oss til at forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni, men også at idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.

Vårt sentralbord vil ikke være bemannet, og våre medlemmer bes om å ta direkte kontakt med våre medarbeidere ved eventuelle henvendelser:

Generalsekretær Erik Gustavson
E-post: erik.gustavson@sekr-nrof.no
Telefon: 474 83 706

Assisterende generalsekretær Ståle Sandholt
E-post: E-post: stale.sandholt@sekr-nrof.no
Telefon: 913 67 716

Kontor- og medlemsansvarlig Harald Blikra
E-post: post@sekr-nrof.no
Telefon: 938 78 734

Kommunikasjonsansvarlig Ole Kristian Haagenrud
E-post: ole.k.haagenrud@sekr-nrof.no
Telefon: 994 48 257

Prosjektmedarbeider Morten Wroldsen
E-post: morten.wroldsen@sekr-nrof.no
Telefon: 901 44 535