Se forsvarsstabens HR-direktør tale til NROF

HR-direktør i Forsvarsstaben, Tom Simonsen, skulle holdt en tale for NROF sitt landsmøte tidligere i år.

På grunn av den pågående pandemien lot dette seg ikke gjennomføre på sedvanlig vis. Derfor er talen blitt filmet slik at samtlige av NROFs medlemmer kan høre om blant annet hvordan personell- og kompetansesituasjonen er i Forsvaret i dag.

Simonsen snakker også om den nye reservistordningen og regjeringens forslag til Langtidsplan.

Generalmajor Odd-Harald Hagen Hagen i Forsvarsdepartementet har tidligere orientert NROF om regjeringens forslag til LTP. Denne orienteringen kan du se her: