Reservister bistår i korona-krisen

NROF har, basert på erkjennelsen av at mange reservister besitter en kompetanse samfunnet har bruk for i disse tider, vært i dialog med Forsvaret og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og tilbudt vår assistanse. I tillegg har vi oppfordret våre avdelinger til å knytte kontakt lokalt gjennom kommunene. Dette har blitt positivt mottatt fra de ulike aktørene.

Uavhengig av disse initiativene er det viktig at vi anerkjenner den innsatsen som gjøres av våre medlemmer og andre reservister, enten i kraft av sin ordinære jobb eller som frivillige mannskaper, for å bidra med den kompetanse de har gjennom Forsvaret, Sivilforsvaret, Helsevesenet, Røde kors, NVIO og andre frivillige organisasjoner.

Vi har tro på og støtter de tiltak som myndighetene til enhver tid iverksetter, og vårt forbund er klar til å støtte der det måtte være behov.

Forbundets medlemmer bidrar på ulikt vis. For eksempel kan du i neste Pro Patria lese om Petter Olafsson, områdesjefen som ledet det første HV-bidraget på Oslo lufthavn. I tillegg er det mange av våre medlemmer som bedriver grensekontroll langs våre grenser mot Finland og Sverige gjennom sitt virke i Heimevernet.

NROFs assisterende generalsekretær Ståle Sandholt er selv områdesjef i Heimevernet og drifter i disse dager karantenehotell på Gardermoen.

-Mitt område, Eidsvoll og Hurdal, drifter nå karantenehotellet. Det vil si at vi bistår politiet med vakthold av hotellet og under transporten av de som skal ut av hotellet, sier Sandholt under en kort pause mellom arbeidsoppgavene.