Reservisten en del av løsningen

Svendsen-utvalget presenterte nylig sin rapport «Økt evne til å kombinere menneske og teknologi». Forsvarsdepartementet oppnevnte Svendsen-utvalget i august 2019 for å vurdere hvordan Forsvaret kan bedre evnen til å rekruttere, beholde, utvikle og avvikle kompetanse, herunder bidra til å utvikle et nødvendig kompetansemangfold i Forsvaret.

Utvalgsleder Berit Svendsen, leder for Svendsen-utvalget og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, under presentasjonen av Svendsen-utvalgets rapport. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Rapporten kan du lese her på regjeringens sider (PDF)

Uten å ha lest grundig igjennom rapporten er det gledelig å se at utvalget, i tråd med hva NROF har ment, mener at reservisten er en del av bemanningsløsningen for Forsvaret.

Utvalget argumenterer for at sjefer i Forsvaret må ansvarliggjøres, slik at de i større grad kan vurdere om de skal løse de oppdragene de har ved bruk av egne årsverk, ved å anvende lærlinger, reservister eller inngå ulike partnerskap med sivile aktører.

NROF støtter dette og mener at en riktig balanse mellom ulike personellkategorier i strukturen, inkludert reservister, vil øke handlingsrommet og bidra til riktig kompetanse og tilstrekkelig bemanning av Forsvarets avdelinger. En forutsetning for dette er en aktiv forvaltning av styrkestrukturen, inkludert bruk av kontrakter i nødvendig grad, tilpasset ståtid, tilpasset øving/trening og et tilpasset system for innkalling.

– Vi mener Forsvaret trenger økt lederkraft, mer relevant kompetanse og mer mangfold for å utvikle Forsvaret i tråd med slike mål og ambisjoner. Når næringslivet har lykkes med tunge teknologiomstillinger er det fordi man har erkjent at teknologien er en «game changer» som utfordrer innretning av virksomheten. Vi ser ikke at alle deler av Forsvaret i stor nok grad har tatt dette inn over seg. Vi savner tempo og gjennomføringsevne til å videreutvikle Forsvaret i retning av et høyteknologisk forsvar, sier Svendsen til regjeringens nyhetssak om rapporten.