Psyops-kurs 2020

På grunn av restriksjoner knyttet opp mot pandemien verden befinner seg i, kan dessverre ikke NROFs populære psyops-kurs la seg gjennomføre på sedvanlig vis.

Forbundet og våre samarbeidspartnere har i stedet laget flere videoer om hybrid krigføring som var tema for årets kurs. På denne måten håper vi å kunne øke våre medlemmers kompetanse innen et særs spennende felt på en korona-vennlig måte.

Oversikt over videoene finner du ved å logge inn på «Min side» og navigere deg frem til dokumentet Psyops-kurs 2020 som ligger i mappen «Dokumenter og informasjon» i NROFs bibliotek.

Russiske spesialstyrkers trussel mot Norge, hva hybrid krigføring kan være og hvordan det kan gjennomføres i dagens samfunn blir grundig forklart over flere videoer.