Personellutfordringer i Forsvaret

Personellutfordringer i Forsvaret – rekruttering, kompetanse og digitalisering.

Utsyn – Forum for utenriks og sikkerhet har nylig sammenfattet en rapport som gir oversikt over muligheter og utfordringer knyttet til personellsituasjonen i Forsvaret. Norges offisers- og spesialistforbund, NTL Forsvaret, Befalets Fellesorganisasjon, Parat forsvar og Fellesforbundet er støttespillere for Utsyn.

Rapporten nevner blant annet at fjorårets fagmilitære råd var tydelig på at personell og cyber var to viktige områder som burde styrkes. Svendsen-utvalget leverte i vår sin rapport om hvordan Forsvaret kan styrke rekruttering og kompetanse gjennom samarbeid med sivil sektor.

Her kan du lese hele rapporten (PDF)

NROF mener at rapporten inneholder mange viktige aspekter når det kommer til det å styrke bemanningen i Forsvaret. Samtidig mener NROF at rapporten i for stor grad er kritisk til at bruken av reservister faktisk vil bidra til å øke Forsvarets operative evne, ut over i Heimevernet.

NROF har derfor sendt skrevet en kommentar (Lenke til vår kommentar i PDF-format) til Utsyns rapport, hvor vi blant annet skriver at det ikke er realistisk å ha en stor nok styrkestruktur i Forsvaret uten bruk av reserver. Dette er også en kosteffektiv utnyttelse av verneplikten. Utfordringen er å utvikle et reservistkonsept som kan bidra til økt reaksjonsevne og økt utholdenhet.

NROF støtter behovet for å styrke Forsvarets evne til hurtig innsats, og mener reservister kan bidra til dette gjennom en mer aktiv forvaltning av styrkestrukturen, inkludert bruk av kontrakter i nødvendig grad, tilpasset ståtid, tilpasset øving/trening og et tilpasset system for innkalling.

Et økt fokus på styrkestrukturen vil også bidra til FSJ ønske om mest mulig lik organisering i fred, krise og krig, hvor reservister inngår som en del av bemanningskonseptet. Dette medfører at Forsvarets styrkestruktur i fremtiden vil bestå av stadig tjenestegjørende personell og en aktiv reserve. Reservister bør kunne inngå i strukturen og bidra til å levere kapasiteter over hele det militære oppgavespekter i nasjonale og internasjonale operasjoner.

Utsyns artikkel om dette kan du lese her: Prosjektutsyn.no