Orientering om regjeringens Langtidsplan

Forsvarsdepartementet ved generalmajor Odd-Harald Hagen skulle holde en orientering for NROF sitt landsmøte i juni. På grunn av pandemien blir gjennomføringen av landsmøtet endret.

NROF har derfor valgt å legge ut orienteringen i forkant, og samtidig gjøre den offentlig tilgjengelig.

https://youtu.be/i4VivCUGTvA

Generalmajor Odd-Harald Hagen, sjef FD IV, orienterer her om regjeringens langtidsplan for NROF.