Ønsker du å lære mer om hybrid krigføring?

Folk og forsvar har laget en undervisningsside for hybrid krigføring. Begrepet er ikke nytt, men det er likevel blitt gjort særlig aktuelt etter at Russland gikk inn i Ukraina i 2014.

Hybrid krigføring skiller seg fra konvensjonell krigføring, da den andre stats befolkning, økonomi og så videre blir viktigere mål enn militære styrker og baser. Falske nyheter, propaganda er eksempler på slik hybrid krigføring.

Folk og forsvar har på denne siden presentert og forklart temaet ytterligere.

Her finner du flere relevante fagartikler, og ikke minst gode drøftingsoppgaver om hybrid krigføring.