Nytt nivå i NROFs hedersregime

Forbundet har innført et nytt nivå i sitt hedersregime.

NROF sin coin kan tildeles medlemmer som stiller opp og gjør en innsats ut over hva som kan forventes. Forbundets avdelinger, sekretariatet og forbundsstyret kan innstille kandidater til å motta forbundets coin, mens forbundets president eller generalsekretær står for beslutning om tildeling.

Bjarne Skollevoll fra NROF Lister var den første mottakeren av forbundets hedersmynt, etter å ha bidratt sterkt i den lokale korona-dugnaden.

Sammen med mynten fulgte en beskrivelse og hilsen fra NROF-president Jørn Buø:

– NROF avdeling Lister har i forbindelse med den pågående koronakrisen vist en dugnadsinnsats som har høstet anerkjennelse. Innsatsen har vært viktig for mange i lokalsamfunnet og har i tillegg bidratt til positiv omtale av NROF og avdeling Lister i aviser, på internett, på Facebook, på kommunens egne sider og i Pro Patria, skrev Buø.

NROFs coin utgjør det laveste nivået i forbundets sentrale hedersregime. Andre hedersbevisninger som deles ut av forbundsstyret eller sekretariatet er i stigende valør Hedersplaketten og Hederstegnet. I tillegg kommer æresmedlemskap, som besluttes av Landsmøtet.

Hedersplaketten kan gis til medlemmer av forbundet eller andre personer som, avdelinger, institusjoner mv. for fortjenestefull innsats for forbundet eller for annen innsats til fremme av Forbundets virksomhet. Hedersplakett besluttes tildelt av forbundsstyret etter innstilling fra hedersnemda.

NROFs Hederstegn kan tildeles medlemmer eller andre for særlig fortjenestefullt virke eller fremme av NROFs formål. Hederstegnet blir som plaketten besluttet tildelt av forbundsstyret etter innstilling fra hedersnemda.

NROF sentralt ønsker å oppfordre både medlemmer og avdelinger til å foreslå kandidater for både coin, hederstegn og hedersplakett. Forslag med begrunnelse sendes sekretariatet som formidler  videre til hedersnemd.