Nyhetsbrev september 2020

I nyhetsbrevet for september kan du lese mer om landsmøtet som ble digitalt avholdt den 22. august, og ikke minst om det kommende ekstraordinære landsmøtet den 13. oktober.

Nyhetsbrevet omtaler også et pågående CIOR-møte (internasjonal reservistorganisasjon bestående av primært NATO-land) i Tallin.

Her er NROF representert fysisk ved Pro Patrias redaktør, og vil delta digital med president Jørn Buø og generalsekretær Erik Gustavson.

Nyhetsbrevet kan du lese her (PDF)