Nyhetsbrev juni 2021

I vedlagte nyhetsbrev (PDF) kan du lese siste nytt før sommeren fra Forbundsstyret og sekretariatet.

Momenter til en kommende strategidiskusjon for veien videre og Forsvarets tilbakemelding rundt oppdatering av rulleblader er noen av overskriftene i brevet.