Nyhetsbrev juni

I nyhetsbrevet for juni måned kan du bli oppdatert om neste års jubileumsmarkering, hvor det blant annet planlegges et idrettsarrangement og et nordisk seminar.

Aktiviteter ut over høsten er også omtalt. Oppdatert oversikt finner du på vår arrangementskalender.

I tillegg har NROF oversendt sin søknad for drifts- og prosjektstøtte for kommende år. Denne støtten omfatter blant annet tilskudd til våre aktiviteter og prosjekter.

Nyhetsbrevet kan du lese her (PDF)