Nyhetsbrev for mars

I månedens nyhetsbrev informeres det blant annet om at Norge og NROF har tatt på seg presidentskapet i den internasjonale sammenslutningen for medisinske reserveoffiserer i NATO, CIOMR (Confederation Interalliee des Officers Medicaux de Reserve) fra sommeren 2022.

Sekretariatet har kontaktet den nye importøren av HK MR 223 for å se på muligheten for å anskaffe flere våpen til NROF, avdelingene og / eller enkeltmedlemmer.

Flere detaljer og annen informasjon kan du lese i nyhetsbrevet (PDF).