Nyhetsbrev for januar

Her kan du lese årets første nyhetsbrev. (PDF)

Nyhetsbrevet gir en oppdatering om medlemsstatus, prosjekter og aktiviteter for 2021 samt en oppdatering fra sekretariatet.

Norge har overtatt presidentskapet i Nordisk Presidium, og president Jørn Buø har fått tittelen ordförande i presidiet.