Nyhetsbrev for februar og mars 2020

Mandag 30. mars holdt forbundsstyret sitt strategimøte via Skype.

Her ble videre strategi diskutert, men den pågående pandemi-situasjonen og hvordan den rammer vår virksomhet var naturligvis også et tema.

Det ble besluttet at Landsmøtet som skulle vært avholdt i juni utsettes. Nytt tidspunkt vil bli annonsert.

Nyhetsbrevet leses her