Nyhetsbrev desember 2020

Her kan du lese årets siste nyhetsbrev fra NROF. (PDF).

Nyhetsbrevet for november og desember informerer om at sekretariatet vil i løpet av januar 2021 invitere avdelingene til digitale oppdateringsmøter. Tematikk vil være ny håndbok, ny avtale med Forsvaret, nytt skytereglement og forventninger/krav til styre i lokalavdelinger. Noe informasjon om den nye avtalen med Forsvaret kan du lese i nyhetsbrevet, men siden den per i dag ikke er signert, er det begrenset hva som kan gjengis på nåværende tidspunkt.

Videre blir ny håndbok og medlemstatusen omtalt.