Nye æresmedlemmer

Kapteinene Håvard Kåre Lillegård og Hans Johan Røsjorde ble under landsmøtet den 22. august utnevnt til æresmedlemmer av NROF.

Håvard Lillegård

Lillegård utnevnes som æresmedlem på grunn av sin sentrale rolle i NROFs utøvelse og tilrettelegging av militær idrett over en mannsalder. Hans karakter, positive støtte og driv innen militæridretten, parallelt med sine mange sivile aktiviteter, har gitt resultater i både bredde og i internasjonale konkurranser i vårt forbund.

Lillegård har innehatt en rekke verv innen NROF i feltidrett, militær 5-kamp og har blant mye annet arrangert militært VM i orientering i 1971, samt vært medlem av Forsvarets idrettsråd i flere år. Han har vært med i NATO-organisasjonen CIOR på idrettssiden i 19 år som aktiv, 16 år som trener og flere år som ansvarlig arrangør.

Under CIORs kongress i Stavanger 2010 hadde Lillegård hovedansvaret for deler av feltidrettskonkurransen. Her fikk deltakerne en minnerik konkurranse med kreative og nye øvelser, blant annet hinderløype på sykkel.

– Jeg ble målløs og fikk vel bare sagt takk, sier Lillegård om utnevnelsen som kom som en stor overraskelse.

– Etter telefonsamtalen med presidenten spurte kona om det var skjedd noe alvorlig, så det var tydelig at meddelelsen hadde satt sine spor, fortsetter Lillegård som sier at han ble både glad, stolt og ydmyk av opplevelsen som etter eget utsagn var noe surrealistisk.

Lillegård har tidligere mottatt NROFs Hederstegn.
Han er også tildelt kongens fortjenestemedalje i sølv etter sin innsats for idretten i Norge generelt og orienteringsidretten spesielt. Lillegård var generalsekretær for Norges Orienteringsforbund i 17 år,

– Kvelden gikk med til å gruble over hva jeg hadde vært med på opp gjennom 10-årene i VOF og NROF siden 1965. Hvorfor ble jeg med min bakgrunn tildelt æresmedlemskap? Det virket noe overraskende når jeg ser på oversikten over de øvrige æresmedlemmene, avslutter Lillegård.

Hans Johan Røsjorde

Røsjorde utnevnes som æresmedlem med bakgrunn i hans personlige bidrag og arbeidsinnsats til beste for forbundet sentralt og lokalt. Røsjorde har hatt en rekke politiske verv, blant annet stortingsrepresentant, medlem og senere leder av Forsvarskomiteen og den utvidede utenrikskomiteen, visepresident på Stortinget og statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet.

Forbundet fikk tilgang til Røsjordes omfattende nettverk, og således fremmet sine syn. Dette gjorde at NROF ble oppfattet på en svært positiv måte, og ofte ble lyttet til av besluttende myndigheter. Røsjorde var her en viktig veileder for forbundets representanter.

– Jeg skulle til å starte på en båtferd på Hardangervidda da jeg fikk vite om utnevnelsen, det var en veldig hyggelig gestus å få, sier Røsjorde. Han legger heller ikke skjul på at utnevnelsen gav økt inspirasjon til sterk roing til den andre bredden av vannet.

Han har et stort engasjement og interesse for reservens betydning, forsvarets forankring i folket og krise – /krigsorganisasjonens reaksjonsevne. Dette samfunnsengasjementet har blant annet vært av stor betydning for NROFs utvikling og status til i dag.

Røsjorde var forbundets president fra 2002 til 2006, og har vært visepresident i NATO-organisasjonen CIOR.

-Det har vært en ære og en glede å få lov til å jobbe for NROF. For meg har det vært veldig viktig, særlig som president, å jobbe for å fremme NROF som en relevant organisasjon som kunne levere ved behov. Den kommunikasjonen vi har fått med forsvarets ledelse og Forsvarsdepartementet, og det å bli trukket frem som reservister i en ny situasjon vitner om tillit, sier han.

For Røsjorde er det viktig at NROFs medlemmer føler at det blir jobbet med økt relevans. Eksempler på dette er arbeidet NROF gjør i forbindelse med Nijmegen, og arbeidet mange medlemmer bidro med under korona-krisen.

Røsjorde er blant annet tidligere tildelt Heimevernets Fortjenestemedalje i 2001, NROFs hedersplakett i 84 og NROFs Hederstegn i 1998. I 2012 ble han også utnevnt til kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

– Det å bli æresmedlem i NROF plasserer meg i et meget hyggelig selskap, avslutter Røsjorde på sin sedvanlige ydmyke måte.

Med tilføyelsen av Lillegård og Røsjorde er det nå seks æresmedlemmer i forbundet.

De øvrige æresmedlemmene er som følger:
Oberstløytnant Rolv Brandtzæg
Oberstløytnant Kåre Otto Telle
Oberstløytnant Arne Heimdal
Major Erik Sjømæling

Med æresmedlemskapet følger diplom og livsvarig medlemskap i NROF.

I tillegg er kongefamilien ved HM Kong Harald V, HM Dronning Sonja og HKH Kronprins Haakon utnevnt som kongelige æresmedlemmer.