Ny Afghanistan-undersøkelse

Torsdag 24. september sendes et spørreskjema til 9190 veteraner som har tjenestegjort i Afghanistan fra høsten 2001 til våren 2020.  

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge veteraners erfaringer, helse og livskvalitet etter tjeneste i Afghanistan. Studien er utarbeidet av Forsvarets sanitet i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, og gjennomføres på oppdrag fra Forsvarsdepartementet.

I løpet av torsdag formiddag vil veteranene motta en SMS eller e-post, avhengig av valgt varsling, om at de har mottatt en melding fra Forsvaret i sin digitale postkasse. Denne meldingen inneholder blant annet en link til spørreundersøkelsen.

Dette er den andre Afghanistan-undersøkelsen, den første ble gjennomført i 2012. Forsvaret ønsker å sammenligne funnene fra de to undersøkelsene, for å se på utviklingen over tid samt sammenligne den psykiske helsen til Afghanistan-veteraner med den generelle norske befolkningen. Det er derfor ønskelig at så mange som mulig besvarer denne undersøkelsen, selv om man deltok på den forrige.

NROF håper at de av våre medlemmer som har tjenestegjort i Afghanistan ønsker å bidra til forskningsprosjektet ved å fylle ut spørreskjemaet.

Ytterligere informasjon finner du på Forsvarets side for spørreundersøkelsen.