NROFs retningslinjer for deltakelse ifm. Frigjørings- og veterandagen 8. mai

Den pågående korona-pandemien, som har lagt sterke begrensninger på blant annet offisielle markeringer og folkeansamlinger, gjør at det må treffes tiltak i forbindelse med Frigjørings- og veterandagen 8. mai i år.

Forsvarsdepartementet har, som et tiltak for å redusere smitte av Koronaviruset, besluttet å endre omfang og innhold i årets markeringer av Frigjøringsdagen og Nasjonal Veterandag den 8. mai. Regjeringen vil ikke være representert ved regionale og lokale markeringer. 

NROF oppfordrer avdelingene til å være positive til å bidra i forbindelse med 8. mai lokalt også i år, og bidra til at det, innenfor de gjeldende retningslinjer, blir en verdig markering og gir anerkjennelse til våre veteraner.

NROFs avdelinger forutsettes å forholde seg til det som til enhver tid er de gjeldende føringene fra helsemyndighetene og oppdragsgivere (Forsvaret, kommuner etc) i forbindelse med deltakelse på arrangementer i forbindelse med Frigjørings- og veterandagen 8. mai i år. Helsedirektoratet fraråder på nåværende tidspunkt ansamlinger av flere enn fem, og oppfordrer til at det skal være minst to meters avstand mellom folk. 

I og med at færre i år gis anledning til å delta på arrangementer knyttet til 8.mai, er det viktig at vi benytter andre kanaler for å komme ut til flest mulig. NROFs avdelinger oppfordres derfor til å dele live stream/video, bilder og tekst på sosiale medier , samt til å sende inn bidrag til Pro Patria.