NROF er med i debatten rundt fremtidens Forsvar

NROF er en av flere organisasjoner i 13-gruppen som samarbeider for å påvirke Regjering og Storting til utvikling av Forsvaret slik vi mener er riktig.

Som et ledd i dette arbeidet ble det arrangert et debattmøte i november 2019 med sentrale forsvarspolitikere. Vi planlegger et tilsvarende møte etter påsken 2020, hvor viktige elementer i vårt budskap og argumentasjon blir:

  • NROF er enig i forsvarssjefens fagmilitære råd, FMR. Dette må følges opp.
  • NROF mener at det er personellaspektet som må ordnes først
  • Strukturen må følges opp med en langsiktig plan økonomisk.
  • Det er behov for økte bevilgninger ut fra situasjonsbildet og beskrivelsene i FMR.

13-gruppen består av Det Frivillige Skyttervesen, Norsk Totalforsvarsforum, BFO, NOF, NTL forsvaret, Forsvarsforeningen, Parat forsvaret, NROF, NVIO, Luftmilitært Samfunn, Sjømilitært Samfunn, Norges Lotteforbund og Institutt for Forsvarsopplysning.