Nasjonal veterankonferanse 2021

Hvert år sender Norge soldater til tjeneste i internasjonale operasjoner. Ofte til områder preget av krig og konflikt. I St. Mld. 34 (2008–2009) ble det slått fast at ansvaret for forberedelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner ikke bare er Forsvaret sitt ansvar, men hele samfunnets ansvar. I Regjeringens oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge» (2014) oppfordrer Regjeringen kommunene til å lage kommunale eller interkommunale handlingsplaner for anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner fra internasjonale operasjoner og deres familier.

Årlig arrangeres Nasjonal veterankonferanse, for å styrke anerkjennelsen og ivaretakelsen av veteraner i Norge. På grunn av koronapandemien blir årets konferanse digital, og vi inviterer deg til å delta på tre sendinger á ca. en time – som til sammen gir deg alt det du kjenner fra de tidligere konferansene. Her får du høre veteranenes egne historier, og vite mer om hvordan ledere i departementer og Forsvaret ser på veteranivaretakelse. Og du får lære om hvordan kommuner og andre utenfor Forsvaret jobber med anerkjennelse og ivaretakelse av våre veteraner. Som på tidligere konferanser ledes det hele av programleder Siri Lill Mannes.

De siste årene har stadig flere kommuner utviklet egne veteranplaner, og opprettet kommunale veterankontakter. Veterankonferansen vil gi et godt innblikk i hva som er forventningene til kommunene på dette området, hvem som kan være naturlige samarbeidspartnere i veteranarbeid, og et innblikk i hva andre kommuner har gjort i utøvelsen av sin veteranpolitikk.

Veterankonferansen sendes som tre separate sendinger, på ca. en time hver. Du kan følge sendingene på www.forsvaret.no/veterankonferansen eller vår Facebook-side Forsvarets veteraner (www.facebook.com/veteraner/). Vil du bli varslet når sendingene publiseres? Trykk «deltar» på  Facebook-arrangementet: https://fb.me/e/4sR1cD82u/

Sending 1, kommer 21. juni kl. 12:00

Hva har skjedd på overordnet nivå innen veteranivaretakelse, og hva er forventningene til landets kommuner?

I denne sendingen møter du blant annet utenriksminister Ine Eriksen Søreide, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, justis- og beredskapsminister Monica Mæland, politidirektør Benedicte Bjørnland og en rekke andre – blant annet veteraner som forteller sine historier.

Sending 2, kommer 22. juni kl. 12:00

Hvilke ressurser kan landets kommuner spille på i utøvelsen av sin veteranpolitikk?

I denne sendingen møter du blant annet kronprins Haakon i samtale med en veteran, Forsvarets overlege i psykiatri Tore Tveitstul, som blant annet vil fortelle om hvilke ressurser Forsvaret har som kommunene kan spille på. Du vil også møte BUFDIR og to av RVTSene som vil fortelle om hvilke tiltak de har iverksatt som kan være gode ressurser for kommunene å spille på i sitt arbeid. Psykolog og forsker Andreas Nordstrand og veteran Frank Sandbye-Ruud, vil sammen snakke om temaet posttraumatisk vekst og hvordan kan veteraner bruke.  Traumatiske opplevelser til å bidra positivt?

Sending 3, kommer 23. juni kl. 12:00

Hva har andre kommuner gjort når det kommer til utøvelsen av sin veteranpolitikk?

I denne sendingen møter du blant annet kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, ordfører i Bardu kommune Toralf Heimdal, byrådsleder i Oslo kommune Raymond Johansen, ordfører i Trondheim kommune Rita Otervik, assisterende rådmann i Indre Østfold kommune Tom-Arne Tørfoss, som vil fortelle om hvordan kommunene anerkjenner og ivaretar veteranene. Du møter også veteraner, som deler av sine opplevelser både ute på oppdrag og her hjemme.

 

Mer informasjon om konferansen finner du på www.forsvaret.no/veterankonferansen