Milmakt-webinar – Er vi forberedt?

Er vi forberedt på dagens og fremtidens trusler?

I disse tider med diskusjon rundt samfunnssikkerhet, blant annet eksemplifisert gjennom diskusjonen rundt påvirkning av valg og inntrengning i datasystemer, er det betimelig å stille spørsmålet om vi er forberedt på dagens og fremtidens trusler. Er vi robuste nok mot en «motstander» som ønsker å utnytte samfunnsmessige sårbarheter ved å nøre opp under iboende konfliktlinjer?  Foregår det allerede operasjoner mot Norge, og er vi i så fall i stand til å håndtere disse?

– Til å hjelpe oss med å belyse noen av disse spørsmålene har vi fått med oss tre spennende innledere som jeg gleder meg til å høre på den 7. desember. I tillegg har vi fått med oss en spennende moderator, Harald Høiback, som bør være kjent for de fleste gjennom sin deltakelse i forsvarsdebatten, sier NROFs president, Jørn Buø.

NROF håper flest mulig melder seg på og deltar aktivt i debatten med spørsmål og synspunkter etter at paneldeltakerne har holdt en kort innledning hver.

Tematikken belyses og debatteres av følgende innledere:

  • Generalmajor Inge Kampenes, sjef Cyberforsvaret -Har Norge tatt inn over seg at CYBER er et nytt domene?
  • Mikael Tofvesson, Enhetsleder ved Enheten för skydd mot informationspåverkan, hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Han vil snakke om påvirkningsoperasjoner i Sverige med et svensk perspektiv.
  • Oberstløytnant og professor Tormod Heier vil snakke om blant annet geopolitisk rivalisering og samfunnsmessig utvikling.

Tofvesson, Kampenes og Heier er alle klare for et spennende webinar mandag 7.12.

Seminaret er åpent for NROFs medlemmer, og interesserte bes sende en e-post til kommunikasjonsansvarlig NROF, Ole Kristian Haagenrud: ole.k.haagenrud@sekr-nrof.no innen fredag 4. desember for å melde seg på.

De som meldte seg på seminarets første kveld den 26. november er allerede påmeldt kveld to, og vil motta en invitasjon senest lørdag 5.12.

Tidspunkt: 7.12.2020 klokken 17:00 til 18:30.

Sted: Zoom