Koronatiltak i sekretariatet

Sekretariatet har basert på den gjeldende situasjonen besluttet å skjerpe våre tiltak i forbindelse med koronautbruddet. Dette med i bakgrunn i ønske om å begrense bruk av kollektivtransport og gjennom dette redusere risiko for spredning av smitte.

Det er derfor innført pålagt hjemmekontor for sekretariatet. Dette medfører at vårt sentralbord ikke vil være bemannet inntil videre, og våre medlemmer bes om å ta direkte kontakt med våre medarbeidere ved eventuelle henvendelser:

Generalsekretær Erik Gustavson
E-post: erik.gustavson@sekr-nrof.no
Telefon: 474 83 706

Assisterende generalsekretær Ståle Sandholt
E-post: E-post: stale.sandholt@sekr-nrof.no
Telefon: 913 67 716

Kontor- og medlemsansvarlig Harald Blikra
E-post: post@sekr-nrof.no
Telefon: 938 78 734

Kommunikasjonsansvarlig Ole Kristian Haagenrud
E-post: ole.k.haagenrud@sekr-nrof.no
Telefon: 994 48 257

Prosjektmedarbeider Morten Wroldsen
E-post: morten.wroldsen@sekr-nrof.no
Telefon: 901 44 535

 Arrangementer                                                                   

Sekretariatet følger utviklingen nøye og er i dialog med arrangører av våre arrangement. Vi vil fortløpende vurdere om de bør gjennomføres. Eventuelle endringer vil bli annonsert på www.nrof.no og på de enkelte arrangementene i vår arrangementskalender.