Kontaktutvalgsmøte med HV-14

Mandag 12. april arrangerte HV-14 et kontaktutvalgsmøte mellom Heimevernet og NROF avdelingene Salten og Helgeland på Drevjamoen.

Fokus for møtet var gjensidig informasjon om HVs og NROFs respektive aktiviteter og det lokale samarbeidet.

Fra sentralt hold deltok generalsekretæren digitalt, noe også HV-14s distriktssjef og NROF Saltens representant gjorde.

HV-14 benyttet samtidig anledningen til å gratulere NROF med 125-års jubileet, og bød på bursdagskake som en hyggelig overraskelse.