Inspirert av HVs innsatsstyrker

Generalmajor Lars Lervik kunne fortelle at han har gitt Hærstaben i oppdrag å lage en plan for nytenkning om hærens reserver i sin tale i Oslo Militære Samfund mandag 12.10.

Forsvarets Forum skrev om saken først. Deres artikkel kan du lese her.

– Inspirert av HVs innsatsstyrker skal vi se på nye og fleksible bemanningsløsninger sa Lervik fra talerstolen.

Sjef for Hæren, Generalmajor Lars Lervik, under årets Army Summit. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret.

Generalmajor Elisabeth Michelsen, sjef Heimevernet, talte også på OMS mandag kveld. Hun understreket at utviklingen i Forsvaret tyder på økt bruk av reservister i tiden fremover, men hun advarte samtidig mot å tro at reservistene er en slags gratis-løsning.

– Reservister med manglende kompetanse, uten nødvendig materiell og uten kompetent ledelse er ikke effektive militære avdelinger. Reservister må ikke bare bli et tall, men må ses på som ett system, sa hun.

Her kan du høre talene som podcast

NROF har ved flere anledninger vært tydelig på at reservisten er en del av bemanningsløsningen for Forsvaret, og at Forsvarets styrkestruktur i fremtiden bør bestå av stadig tjenestegjørende personell og en aktiv reserve.

NROF har også vektlagt at reservister ikke er løsningen på bemanningsutfordringene i Forsvaret, men bør vurderes som en del av løsningen. Forutsetningen for dette er det tas utgangspunkt i de operative kravene som stilles til den enkelte avdeling for å finne riktig balanse mellom fast ansatte og reservister i styrkestrukturen.

Da det ofte er lett å eksemplifisere nye konsepter, så som reservistkonseptet, med enkeltpersoner og funksjoner, er det viktig å ha fokus på at forsvarets operative effekt leveres av forsvarets avdelinger med godt trenet personell. En viktig forutsetning for et fungerende reservistkonsept er derfor at den aktive reserven trenes og øves i tråd med den enkelte avdelings operative krav, slik at nødvendig reaksjonstid og kvalitet kan opprettholdes. Fokuset må være på at personellet skal være utrustet, trent og øvd i sin funksjon og avdeling i styrkestrukturen.

NROF bidrar gjerne i prosessen med nytt reservistkonsept.