Ingen norsk deltakelse i Nijmegen for 2020

Forsvarsstaben har i samarbeid med NROF besluttet at Norge under de rådende omstendigheter ikke kan støtte norsk militær deltakelse i Nijmegen-marsjen. Dette medfører at oppdraget til NROF om å koordinere og administrere norsk deltakelse på årets Nijmegen-marsj i Nederland ikke gjennomføres i år.

NROF har i lengre tid vært i dialog med både Forsvarets ledelse og arrangøren i Nederland, for å finne ut av om årets arrangement vil bli gjennomført. Med bakgrunn i den betydelige usikkerheten som råder rundt koronapandemiens videre utvikling, har vi lenge fryktet at marsjen ville bli avlyst.

Uavhengig av arrangørenes beslutning har Forsvaret bestemt at det av hensyn til egen og andres helserisiko ikke er tilrådelig å sende norske militære, deltakere og støttepersonell, til Nijmegen.

NROF har på denne bakgrunn informert arrangørene om at det ikke blir noen norsk militær deltakelse på årets Nijmegen-marsj, men at vi håper på å komme sterkere tilbake neste år.

Påmeldingsavgift blir refundert

NROF vil nå starte det administrative arbeidet med å refundere alle påmeldingsavgifter. Alle deltakere som har betalt inn startkontingenten har vi full oversikt over, men siden dette må gjøres manuelt for hver enkelt innbetaling vil det ta noe tid før alle har pengene på konto.