Hedret for god innsats

Søndag 6. juni ble det utdelt heder til rekke personer som har gjort en formidabel innsats for Forbundet under en seremoni utendørs på Akershus festning.

NROF gratulerer samtlige, og benytter anledningen til å nok en gang takke for innsatsen.

NROFs Hedersplakett ble delt ut til følgende:

Oberst (R) Jørn Buø – medlem i NROF Oslo med følgende begrunnelse:

Jørn Buø mottar Hedersplaketten av Arnfinn Vik

Jørn sitter nå i forbundsstyret i sin tredje periode. Den første perioden som styremedlem og som president siden 2. periode. Han har vist gjennom sin innsats og dedikasjon å fremme NROFs formål og styrket dets renommé. NROFs forbundsstyre og således forbundet ledes på en balansert måte med humor og alvor hånd i hånd. Hans smittende humør bidrar til en god atmosfære og gir grunnlag for gode diskusjoner internt i styret.

Oberstløytnant (R) Arnfinn Vik – medlem i NROF Oslo med følgende begrunnelse:

Arnfinn Vik får opplest begrunnelsen for NROFs Hedersplakett av president Jørn Buø

Arnfinn Vik er 1. Visepresident. Arnfinn sitter i forbundsstyret i sin tredje periode. I de to foregående perioder har han vært en svært aktiv vararepresentant. Alltid god å sparre med og har alltid gode intensjoner og gode argumenter inn i diskusjonene i styret. En flink og nyansert offiser som bidrar sterkt til å fremme NROFs syn og dets formål.

Kapteinløytnant Sofie Hildebrandt Lien – medlem i NROF Ringerike med følgende begrunnelse:

Sofie Hildebrandt Lien gratuleres med hederen av president Jørn Buø

Sofie Hildebrandt Lien har vært medlem siden 2009 og kom inn i styret som styremedlem i 2018. Hun er nå inne i sin 2. periode som styremedlem. Hun viser stor dedikasjon til styrets arbeid og bidrar alltid i diskusjonene i styret på en konstruktiv måte. I tillegg er hun aktiv offiser i HV, deltar i OMS og framsnakker NROF i alle fora der det er naturlig.

Major Egil Jørgen Brekke og kaptein (HV) Jarl Ingvar Brekke, medlemmer i NROF Oslo, med følgende begrunnelse:

Brødrene Brekke får opplest begrunnelsen for tildelingen av president Buø

Major Egil Jørgen Brekke og Kaptein Jarl Ingvar Brekke har i flere år vært sentrale aktører i forbindelse med seremonielle markeringer den 8. mai, 17. mai, og markering av flyulykken i Sørkedalen den 10. mai 1945.

Begge har utført sine oppdrag på en meget tilfredsstillende måte, hvor de i forbindelse med oppdraget i Sørkedalen har nedlagt et betydelig arbeid knyttet til administrasjon, internasjonale kontakter og legge til rette for at markering har fått en fast tradisjonell ramme. Gjennomføringen av oppdragene har markert Forsvaret og NROF på en forbilledlig måte.

Minnemarkeringer er velegnet til å vedlikeholde tradisjoner, sentrale i å overføre til de yngre generasjoner en forståelse og respekt for de mange som har gjort en spesiell innsats og som i ytterste konsekvens ga sine liv for vår fred og vår frihet.

NROFs hederstegn ble delt ut til følgende:

Fenrik (R)Kåre Gulliksen og løytnant (R)Egil Gulliksen – medlemmer i NROF Oslo

Brødrene Gulliksen ble begge hedret med NROFs hederstegn.

Kåre og Egil Gulliksen har gjennom flere år vært, og er fortsatt, aktive bidragsytere, arrangører og deltakere, i sentrale NROF aktiviteter i tillegg aktiviteter i regi av NROF avdeling Oslo.

Egil og Kåre stiller opp kveld etter kveld på skytebanen, de organiserer aktiviteter i helgene og er generelt tilgjengelige for spørsmål 7 dager i uken. De er flinke til å organisere, og hjelper både nye og erfarne med gjennomføring av aktiviteter ved behov. De stiller ofte med eget utstyr for at alle skal få være med.

Egil og Kåre Gulliksen er gode eksempler på at frivilligheten og dugnadsånden i NROF er sterk, og fremstår som gode eksempler for andre.

Deres engasjement bidrar på en meget god måte til rekrutteringen som følge av de mange interessante aktiviteter med relevant innhold for trening av dagens reservepersonell – og stadig tjenestegjørende.

Løytnant (HV) Harald Blikra – medlem i NROF Oslo

Harald Blikra viser frem diplomet til NROFs hederstegn som han ble tildelt 6. juni

Harald Blikra har i den tiden han har vært ansatt i NROFs sekretariatet vist et stort engasjement og yter NROFs avdelinger profesjonell, hyggelig og god service. Harald er et typisk ja-menneske som raskt responderer på henvendelser, enten ved å svare selv eller henvise til hvor svar kan fås/finnes. Hans støtte til avdelingene innen regnskapsføring og rapportering er uvurderlig og bidrar til at Forbundet fremstår på en god måte. Videre har han ved flere anledninger bidratt til støtte for arrangementer, som Nijmegen-marsjen, jubileumsmarkeringer, NROFs patruljeløp, formannskonferanser og landsmøter.

Major (HV) Ragnar Sør Olsen – medlem av NROF Telemark

Ragnar Sør Olsen med diplomet for NROFs hederstegn tildelt for sitt store engasjement.

Ragnar Sør Olsen har vært formann i NROF Telemark i 6 år og han har gjennom hele sin tid som leder og medlem vist et brennende engasjement. Han vier mye tid til arbeidet i avdelingen og har vært en foregangsmann i å organisere aktiviteter, motivere til innsats og ikke minst holde personlig kontakt med alle.

Ragnar Sør Olsen har i sin periode bidratt stort til at avdelingen har tatt store grep om sin aktivitet. Han har ledet avdelingen frem til å bli en veldrevet avdeling med gode aktiviteter over et bredt spekter, med god økonomistyring og med meget ryddig dokumentasjon. Ragnar Sør Olsen er alltid positiv og lett å forholde seg til som leder av avdelingen. Videre har han tatt initiativ til å koordinere innspill og deltakelse fra NROFs avdelinger i HV-03 sitt område i forbindelse med kontaktmøter og dialog mot HV.