Fortsatt kongelig beskytterskap

NROF kan med stor glede informere om at det kongelige hoff har meddelt at H.M. Kongen fortsatt vil være beskytter for Norske Reserveoffiserers Forbund. Beskytterskapet er forlenget til å gjelde i de fem kommende årene.

-Vi takker så meget og setter stor pris på Kongens engasjement og fortsatte beskytterskap, sier president Jørn Buø.

NROF ønsker å benytte anledningen til å ønske hele den kongelige familie en riktig god jul og et godt nytt år!

President Jørn Buø og generalsekretær Erik Gustavson på vei til audiens hos H.M. Kong Harald desember 2019.