Fortsatt begrensninger for organisert idrett

Idrettspresident Berit Kjøll og helsedirektør Bjørn Guldvog deltok på en pressekonferanse hos Helsedirektoratet 1. april. Her besvarte de spørsmål om retningslinjer for idretten fremover.

Guldvog fortalte at det vil fortsatt gå en periode før det er lov å trene sammen som i en normalsituasjon, men at en nå kan organisere treninger så lenge en følger regelverket. Det vil si at det er maks fem som trener sammen og at de holder minimum to meters avstand.

Bruk av utstyr og garderobe kan fortsatt ikke tillates. Det samme gjelder konkurranser.

Les mer om pressekonferansen og reglene som gjelder i denne artikkelen (ekstern lenke).