Forsvarsbudsjett for 2021

NROF er glad for at Forsvarsdepartementet (FD) fortsatt vektlegger betydningen av å støtte forsvarsrelaterte organisasjoner i budsjettet for 2021 og foreslår at denne støtten videreføres omtrent på samme nivå som i 2020.

I tildelingen vektlegger Forsvarsdepartementet at de ønsker å stimulere til at samfunnet bidrar til å støtte opp om forsvarets mål og virksomhet, samt bidrar til økt kunnskap om, og forståelse for, norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

NROF bidrar til Forsvarsdepartementets målsetting gjennom et variert tilbud til reservistene gjennom året.

– Støtten fra Forsvarsdepartementet er viktig for vår virksomhet og det er derfor viktig at flest mulig om våre medlemmer slutter opp om våre aktiviteter, samt engasjerer seg i forsvarsdebatten, sier generalsekretær Erik Gustavson.

Personell er Forsvarets viktigste ressurs. Det er ingen hemmelighet at Forsvaret har hatt bemanningsutfordringer, noe som har gitt en høy merbelastning på gjenværende ansatte. Selv om Forsvarsdepartementet vektlegger at reservister er en del av fremtidens bemanningskonsept i Forsvaret, har NROF full forståelse for at det i tillegg trengs en økning av antallet stadig tjenestegjørende. En økt bemanning, inkludert økt bruk av reservister, vil styrke Forsvarets robusthet og utholdenhet, både nasjonalt og internasjonalt.

Et velfungerende reservistkonsept bør slik NROF ser det åpne for dette på en måte som gagner både Forsvaret og den enkelte. NROF bidrar gjerne i denne prosessen.

– NROF ser frem til det videre arbeidet i Forsvaret med å få på plass et fungerende reservistkonsept, som inkluderer bruk av kontrakter i nødvendig grad, tilpasset ståtid, tilpasset øving/trening og et tilpasset system for innkalling, sier Gustavson.

Regjeringen anbefaler også å innføre en ny godtgjøringsmodell for reservister tilsvarende godtgjøringsmodellen som ble innført for Sivilforsvaret i 2018. Dette vil bidra til at personellet blir trent og øvd i sin funksjon og avdeling i styrkestrukturen.