Forsvarets 8. mai-arrangement

Årets markering på Akershus festning i anledning frigjørings- og veterandagen 8. mai var i år digitalt.

I 2020 satte koronapandemien grenser for markeringen av frigjørings- og veterandagen. Slik er det dessverre også i år. Når vi ikke kan møtes slik vi ønsker, er det viktig å nå ut med budskapet om anerkjennelse og takknemlighet overfor veteraner fra andre verdenskrig og internasjonale operasjoner siden da. Historien må formidles til det norske folk og særlig de yngre generasjoner.

Det var ingen fysiske arrangement på Akershus festning for publikum 8. mai i år, men dagen ble markert digitalt. Målet med frigjørings- og veterandagen er å markere frigjøringen av Norge etter den tyske okkupasjonen, og gi våre veteraner anerkjennelse og støtte for den innsatsen de har gjort og stadig gjør. Dette skal markeres gjennom en digital sending som gjøres tilgjengelig 8. mai. Sendingen vil inneholde taler, samtaler med veteraner, historiske klipp og andre seremonielle innslag som vi vanligvis ser i tilknytning markeringen.

Sendingen kan du se i opptak her

Forsvaret har publisert denne oversikten over sentrale arrangementer og årets medaljetildelinger på Forsvaret.no

Veterankonserten 2021 med Hærens musikkorps