Formannskonferansen utsatt

I lys av COVID-19 situasjonen diskuterte Forbundsstyret i helgen alternative løsninger for de planlagte jubileumsaktiviteter i 2021.  Formannskonferansen ble besluttet flyttet til 20-21.november 2021 og jubileumsmiddagen til 20.november 2021.

Begge arrangementene vil som tidligere planlagt foregå på Akershus festning i Oslo.

Sekretariatet vil jobbe videre med alternativer som har stor sannsynlighet for å kunne bli gjennomført når det gjelder øvrig planlagt jubileumsaktivitet.

Nærmere detaljer og oppdatert informasjon vil komme når avklart.