Formannskonferanse og jubileumsmarkering 2021

Sekretariatet har mottatt spørsmål knyttet til formannskonferansen og markeringen av NROFs 125-års jubileum, og når dette skal finne sted.

Dette er blitt utsatt til helgen 20.-21. november, som tidligere meddelt i nyhetsbrev nummer 2 2021 og i e-post til samtlige formenn og andre gjester tidligere i år.

Formell invitasjon blir sendt ut i god tid før arrangementet per e-post til avdelingene.

Begge arrangementene vil som tidligere planlagt foregå på Akershus festning i Oslo.