Fokus på militære ferdigheter

Generalsekretær Erik Gustavson hadde fredag morgen, 06:30, gleden av å være med forsvarssjefen på løpetur i Oslos gater.

– l løpet av løpeturen snakket vi om viktigheten av at alt personell, også reservister, opprettholder og videreutvikler grunnleggende soldatferdigheter som for eksempel skyting, sanitet, samband og orientering, sier Gustavson.

En viktig forutsetning for å kunne opprettholde og videreutvikle grunnleggende soldatferdigheter er å ha en god fysisk form i bunnen. Regelmessig fysisk aktivitet eller trening gir overskudd i hverdagen og har mange positive effekter på både fysisk og psykisk helse, uavhengig om du er i styrkestrukturen eller ikke.

 

NROF er en landsdekkende organisasjon og har, og vil videreutvikle, et bredt aktivitetstilbud som dekker flere grunnleggende soldatferdigheter, både sommer og vinter, som det er viktig å trene og vedlikeholde for alle reservister.

– Vår ambisjon er å ha et aktivitetstilbud som gjør at medlemmene blir bedre rustet til å tilfredsstille Forsvarets krav, sier Gustavson.

 

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har ved flere anledninger understreket at Forsvaret skal være organisert på samme måte i fred som i krise og krig, og skal være i stand til å skifte fra fredsmodus til stridsmodus på kortest mulig tid.

– Reservister har en viktig plass i strukturen. Poenget er at de på enklest og raskest mulig måte kan fylle inn i de avdelingene som trenger forsterkninger. Reservistene kan bidra med kompetanse som Forsvaret ikke har til daglig og de kan øke vår utholdenhet og volum. Det er viktig for meg at alle til enhver tid vet hvor de skal møte og hvilken jobb de skal gjøre , sier general Kristoffersen.

 

Idretten i NROF er organisert gjennom Skyteutvalget og Feltsportsutvalget og NROF arrangerer i dag  merkeprøver over stort sett hele landet i tillegg til egne mesterskap. Eksempler er skarpskyttermerket, NAIS, Dugleik, FD-premie, infanteriløp, VOF-merket, marsjmerket, skimerket, skiskyttermerket etc.

– Aktivitetene i NROF burde være et godt grunnlag for økt samarbeid innen alt fra trening på viktige enkeltmannsferdigheter til å holde kontakten med våre reservister. Merkeprøver innenfor idrett og skyting er eksempler på hvordan vi opprettholder god status på bærende ferdigheter, sier Kristoffersen.

 

Mitt håp er derfor at flest mulig medlemmer deltar på Forbundets aktiviteter fremover, avslutter Gustavson!

 

Løypa Gustavson og general Kristoffersen løp fredag morgen.