Et verdig gravøl

NROF Nedre Romerike arrangerte lørdag 28. august et gravøl for å markere at Forsvaret faser ut en gammel kjenning for mange, nemlig AG3.

Om lag 75 personer, arrangørstaben inkludert, deltok på arrangementet på Sessvollmoen.

Deltakerne ble fordelt på ulike skytterlag på 10 personer, og det ble skutt på både 100 og 30 meters hold i det som er det siste AG3-arrangementet før Forsvarets frist for innlevering utløper 1. september.

Det var god representasjon fra NROFs avdelinger på Østlandet. Fra sekretariatets side var Morten Wroldsen til stede under deler av arrangementet, som forteller om fornøyde deltakere og positive tilbakemeldinger. AG3 er et våpen som mange NROF-medlemmer har god kjennskap til, og det er nok flere som finner det vemodig at det nå er slutt på bruken av det som var Forsvarets standardvåpen frem til innføringen av HK416.

I tillegg til skytingen var det lagt opp til flere andre aktiviteter, blant annet håndgranatkasting, sammensetting av AG3-sluttstykket og kjenningstjeneste. Kjenningstjenesten bestod av 10 miniatyrer av ulike militære kjøretøy som deltakerne måtte studere gjennom kikkert på 8 meters avstand. Dette tilsvarer en distanse på 900 meter i terrenget.

Håndgranatkasting var en av postene på Sessvollmoen

Alle konkurranser var premierte.

Foruten de ulike konkurransene var det mulig å ta en nærmere kikk på Heimevernets nye standardkjøretøy, VW Amarok og kanskje enda mer spennende for de fleste, dronen Black Hornet.

Resultatene ligger tilgjengelig for påloggede medlemmer i biblioteket på min side.

Les mer i årets siste utgave av Pro Patria.