Ekstraordinært Landsmøte i NROF

Tirsdag 13. oktober 2020 gjennomførte NROF ekstraordinært landsmøte digitalt via Zoom. Det deltok 36 avdelinger i tillegg til Forbundsstyret og sekretariatet.

Det var en sak på agendaen, endringer i Forbundets vedtekter § 4. Medlemskap punkt 1-3. Tre alternative forslag var sent ut på forhånd og ble behandlet på møtet. Etter at votering var gjennomført vedtok Landsmøtet følgende:

4. Medlemskap

  1. Personer som slutter seg til NROFs formål og ønsker å bidra til Forbundets målsetninger og interesser kan søke medlemskap i NROF.
  2. Som regulære medlemmer kan norske statsborgere som tilfredsstiller ett av følgende krav opptas:
    a: Tjenestegjør eller har tjenestegjort i stilling som offiser, befal, spesialist eller vervet i Forsvaret.
    b: Personell som etter endt førstegangstjeneste har forpliktet seg til tjeneste i Forsvaret gjennom kontrakt.
    c: Er under, eller har fullført, offisersutdannelse eller befalsutdannelse i Forsvaret.
  3. Andre enkeltpersoner som har fylt 21 år kan opptas som støttemedlemmer. Støttemedlemmer har ikke stemmerett. I tvilstilfeller avgjør Forbundsstyret hvilken kategori medlemmet skal plasseres i.

Øvrige punkter i § 4. Medlemskap ble ikke diskutert og forblir uendret.