Diplom og blomster til nye æresmedlemmer

I forbindelse med årets siste Forbundsstyremøte fikk Hans Johan Røsjorde og Håvard Kåre Lillegård overrakt diplom og blomst som et synlig bevis på sitt æresmedlemskap. Normalt ville dette bli gjort i forbindelse med en samling for æresmedlemmer, tidligere presidenter og Forbundsstyret, men i år ble det isteden en hyggelig seanse på generalsekretærens kontor.

Håvard Lillegård og Hans Johan Røsjorde sammen med president Jørn Buø under helgens overrekkelse.

Etter utdelingen, hvor Forbundsstyret deltok digitalt, benyttet presidenten og generalsekretæren anledningen til å høste litt av den erfaringen æresmedlemmene besitter for å ta dette med seg i det videre arbeidet til Forbundets beste.

Her kan du lese et kort intervju med de to nyeste æresmedlemmene i Forbundet, som ble gjort i forbindelse med utnevnelsen i august.