Digitalt militærmaktseminar

NROFs årlige Militærmaktseminar blir i år gjennomført digitalt, fordelt på to ettermiddager i månedsskiftet november / desember.

Planen er å gjennomføre seminaret som et panel med to til tre deltakere hver kveld, hvor panelistene hver gis 10 minutter til sin innledning. Deretter gis tilhørerne mulighet for å stille spørsmål og komme med kommentarer til innlederne. Påfølgende debatt vil styres av en moderator.

Foreløpig tematikk er «Svarer Langtidsplanen for Forsvarssektoren på dagens og fremtidens trusler?» og « Hvordan kan reservister bidra til å løse personellutfordringene, og samtidig bidra til økt operativ evne fremover».

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart dato og innledere er klart.

Robert Mood under Milmakt-seminaret i 2016