Dansk heder til president Buø

NROFs president Jørn Buø mottok i helgen den danske reserveoffiserersforeningens hederstegn under en høytidelig seremoni på Livgardets kaserne i København.

Begrunnelsen for hederen leses best på originalspråket:

«Hovedorganisationen for Personel af Reserven har tydelig kunne se, hvorledes Jørn Buø gennem sit militære og civile netværk, kompetence og tydelige engagement til gennem Norske Reserveoffiserers Forbund at bidrage til at udvikle et moderne reservist-koncept i Norge – et arbejde, som Jørn Buø er fuldt ud klar over stedse skal vartes.

Parrallet hermed er Jørn Buø også en tydelig og samlede repræsentant for det Nordiske arbejde, hvor han for tiden er Præsident også for Nordisk Præsidium. Derigennem er Jørn Buø i et omfang tillige ”Nordens stemme” i CIOR/CIOMR. Hovedorganisationen for Personel af Reserven er aldrig i tvivl om, at Jørn Buø også brænder for det Nordiske samarbejde i sig selv og som en væsentlig faktor i det internationale samarbejde i NATO-ramme for reservens sag. I den sammenhæng har Jørn Buø også taget initiativ til også atter at søge at inddrage og koordinere med de baltiske landes reservistorganisationer – først og fremmest gennem, at den estiske reserveofficersforening nu er integreret i den Nordiske reservist-kontekst.»

Jørn Buø med Det af Hans Majestæt Kong Frederik IX approberede reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn.

 

NROF gratulerer!