Buø ny ordförande i Nordisk Presidium

NROFs president Jørn Buø overtok som «ordförande» i Nordisk Presidium under et virtuelt møte fredag 22. januar, og skriver her om sin nye rolle.

Ledelsen av Nordisk Reserveoffisers Presidium (NP) rullerer mellom reserveoffisersforbundene i Danmark, Finland, Norge og Sverige for to år av gangen. Nå i januar 2021 overtok jeg på vegne av NROF som «ordförande” etter våre finske kolleger. På samme møtet ble Jørgen Berggrav takket av som generalsekretær i NP under det finske presidentskapet. I tillegg til rosende omtale mottok han i den forbindelse Nordenplaketten for sin innsats. Berggrav avløses av Birger Kjer Hansen fra Danmark som generalsekretær i NP.

Det nordiske samarbeidet, som også i noen grad innebærer Estland, er meget godt og gjenspeiler i forsterket form gode nordiske relasjoner. Det er min klare oppfatning og uærbødige påstand at de nordiske landene fremstår meget faglige kompetente, løsningsorienterte og fremtidsrettet både internt i NP og som gruppe i CIOR.

Selv om de nordiske landene også her selvfølgelig blir noe påvirket av ulik sikkerhetspolitisk forankring og tilnærming slår det meg hvor sterke vi er sammen når vi representerer drøye 25 millioner innbyggere, har et tilnærmet felles språk og felles verdiforankring. Dette blir lagt merke til, ikke minst av stormaktene USA, UK, Frankrike og Tyskland som vi alle har en meget god relasjon til, og som ikke minst har stort fokus og ser verdien av reservister.

Jeg har høye ambisjoner for vår ledelse av NP og ikke minst den nye avtalen med Forsvaret som har gitt oss god forankring til nordisk og internasjonalt reservistsamarbeid.

Jeg ønsker at NP i større grad skal intensivere samarbeidet med NORDEFCO som NP har en intensjonsavtale med i de kommende to årene med fokus reservistkonsepter. Videre ønsker jeg å fortsette arbeidet med å utrede muligheten for et fremtidig nordisk lederskap i CIOR i en eller annen form fra 2024 eller 2026. Videre har jeg en ambisjon om å øke aktiviteten generelt innenfor det nordiske samarbeidet, både innen idrett, skyting og andre aktiviteter for medlemmene.

Som en del av dette legger NROF, i tillegg til ordinær møteaktivitet, opp til flere aktiviteter i nordisk sammenheng. Vi vil i 2021 blant annet arrangere nordisk feltidrettskonkurranse (VOF-merket) kombinert med NROF mesterskap og seminar for yngre reservister fra de nordiske land med fokus på militærmakt. Dette håper vi kan bidra til rekruttering av flere yngre reservister til NROF og våre søsterorganisasjoner. Videre planlegger vi å arrangere et «Nordområde-seminar» for reservister fra de nordiske landene. Planen er videre at disse arrangementene skal gjennomføres årlig og/eller annethvert år.

 

Nordisk Presidium har for øvrig en egen gruppe på Facebook for interesserte. (Lenke)