Audiens hos Hans Majestet Kongen

President Jørn Buø og generalsekretær Erik Gustavson var i dag på audiens hos Forbundets høye beskytter, Hans Majestet Kong Harald. Hans Majestet ble blant annet orientert om reservistsaken, Forbundets aktiviteter under pandemien og om NROFs 125 års-jubileum.

President Jørn Buø og generalsekretær Erik Gustavson på vei inn til audiens.