Arendalsuka

Arendalsuka begynner mandag 16. august, og NROF ser frem til arrangementer som Norges Forsvarsforening, NROF og elleve andre Forsvarsrelaterte organisasjoner har organisert.

NROF avdeling Nedenes står for stand, og fra sentralt hold vil generalsekretær Erik Gustavson og president Jørn Buø være til stede underveis.

For de som ikke har mulighet til å reise til Arendal og få med seg arrangementene selv, minner vi om at flere av disse kan streames fra hvor du måtte befinne deg.

 

Forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen har en variert og imponerende bakgrunn fra Forsvaret. Ikke bare har han bred erfaring fra Hæren, HV og fellesoperativ tjeneste, han har også deltatt aktivt i flere skarpe operasjoner som leder for de norske spesialstyrkene. For dette er han tildelt Krigskorset med sverd, Norges høyest rangerte stridsdekorasjon. Politikere og forsvarets kvinner og menn lytter når forsvarssjefen taler, selv om flere ønsker seg et forsvar som er bedre tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen. Kristoffersen har et utradisjonelt syn på Forsvaret og klare visjoner for Forsvarets videre utvikling.

Streames live på Facebook den 17. august klokken 12:00

Får vi en ny regjering denne høsten? Uansett vil vi se en endret sammensetning av Stortinget, og flere politikere står klare til å videreføre arbeidet med å utvikle Forsvaret. Norges Forsvarsforening har invitert representanter for de toneangivende partiene på Stortinget for å diskutere hva de mener skal til for at vi skal få et forsvar som svarer til de skjerpede sikkerhetspolitiske utfordringene. Her er det mange svar og mange forsikringer. Men er politikerne når alt kommer til alt interessert i å gi tilstrekkelig prioritet til vår sikkerhet i konkurranse med helse, velferd og andre goder? Tar politikerne egentlig konsekvensene av forsvarssjefens helhetlige råd som han gir til regjering og storting hvert fjerde år? Eller er forsvarspolitikk å håpe på det beste og stole på at våre allierte kommer oss til unnsetning? Hvis du ønsker et relevant norsk forsvar så er det bare å møte opp på Tyholmen hotell torsdag under Arendalsuka!

Streames live på Facebook torsdag 19. august fra klokken 12:00

Etter fire begivenhetsrike og krevende år som forsvarsminister overtar Frank Bakke-Jensen stillingen som fiskeridirektør. Møt en åpenhjertig forsvarsminister på tampen av perioden som statsråd. Nå, når hans periode som forsvarsminister går mot slutten, har Bakke-Jensen sagt seg villig til å la seg intervjue om sine erfaringer gjennom fire år preget av såvel fremgang som retrett på enkelte områder. Blant stikkordene for denne åpenhjertige samtalen med tidligere generalsekretær i Norges Forsvarsforening, Christian Bugge Hjorth, er den tiltagende spenningen mellom stormaktene, regjeringens langtidsplanarbeid, etableringen av en ny lov om Etterretningstjenesten og andre spørsmål knyttet til sivil og militær sikkerhet, uro rundt oppkjøpet av Bergen Engines, den utvidete forsvarsavtalen med USA, anløp av allierte atomdrevne ubåter, en fremoverlent nordområdepolitikk og problemstillinger knyttet til utviklingen av NATO mot 2030.

Streames på Facebook mandag 16. august fra klokken 16:00!