Admiral Haakon Bruun-Hansen tildelt NROFs hederstegn

Fredag 7. august hadde president Jørn Buø gleden og æren av å overrekke avtroppende forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen forbundets hederstegn.

Tildelingen skjedde på Akershus festning i forbindelse med en mottakelse Bruun-Hansen holdt for ulike organisasjoner med en interesse for Forsvaret.

Buø sa blant annet følgende i sin tale for anledningen:

Gjennom sine syv år som FSJ har Haakon Bruun-Hansen målrettet og klokt styrket FSJ sin integritet, allmenne troverdighet og synlighet. For NROF har han gjennom arbeidet for styrkingen av Forsvaret anerkjent at reservistene er en integrert og viktig del av Forsvarets struktur. Admiral Bruun-Hansen har vært støttende og positiv til NROF sin virksomhet og utvist stor forståelse for NROF sine bidrag til Forsvaret og Forsvarsviljen. Gjennom sin ledelse av Forsvaret har han bidratt til at NROF har opplevd meget godt samarbeid med Forsvarets avdelinger og personell på alle nivå. Han har vært tydelig i forståelsen av NROF sine behov innen støtte fra Forsvaret for å gjennomføre kjerneaktiviteter som skyting, militær idrett og kompetanse. I denne sammenheng er NROF sin avtale med Forsvaret, som gir tilgang til militære skytebaner og andre fasiliteter og ikke minst mulighet til å trene med militære våpen, sentralt.

Admiralen har også gjennom hele sin FSJ periode vært tilgjengelig for Forbundet. Haakon Bruun-Hansen har på sin vakt som FSJ bidratt til at NROF går inn i sitt 125. år som en meget relevant organisasjon både for Forsvaret og sine medlemmer.

Admiral Bruun-Hansen oppfyller til fulle vedtektenes krav til NROFs høyeste utmerkelse – Hederstegnet. Det er derfor en stor glede å tildele han Forbundets Hederstegn i dag.

Admiral Haakon Bruun-Hansen med NROFs hederstegn og diplom.

Tydelig ønske om å styrke Forsvaret

Admiral Haakon Bruun-Hansen har vært forsvarssjef siden 19. november 2013. Han har allsidig erfaring fra Sjøforsvaret og fellesoperative stillinger, blant annet som Generalinspektør for Sjøforsvaret og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter. Han har sin fagbakgrunn fra ubåtvåpenet i Marinen.

Gjennom Fagmilitært Råd (FMR) 2015 tok han til orde for en styrking av Forsvaret, og presenterte et situasjonsbilde som bredt ble berømmet for åpenhet. Som Forsvarssjef understreket Haakon Bruun-Hansen i sitt fagmilitære råd i 2015 at det var behov ut over hva de økonomiske rammene for neste langtidsplan ga rom for. Da han i oktober 2019 presenterte et nytt FMR for perioden fra 2021, anbefalte han en betydelig styrking av Forsvarets struktur innenfor høyere økonomiske rammer. Han anbefalte da også en større personellstruktur, både for fast tjenestegjørende og reservister.

NROF gratulerer Bruun-Hansen med tildelingen av forbundets hederstegn, og sier takk for et godt samarbeid.