8. Mai 2021

NROF har i dagens møte med Forsvarsdepartementet og de øvrige verneorganisasjonene blitt orientert at årets sentrale 8 mai-feiring for Oslo og Viken blir gjennomført digitalt.

Det vil si at det ikke blir arrangement på Akershus festning, men foretatt kransenedleggelser på en del steder uten at dette er tidsfastsatt. Det produseres en digital utgave av dette som legges ut på Regjeringens nettside klokken 12:00, 8.mai.

NROF vil få tilsendt linken, og vi deler denne på våre hjemmesider. Situasjonen har også ført til at avdukingen av det nasjonale veteranmonumentet er besluttet utsatt.  Forsvarsdepartementet vil at dette skal avdukes under verdige former og at publikum kan komme og bivåne avdukingen. Departementet har oppfordret statsforvalterne til å påpeke viktigheten av en markering, og Forbundet vet at mange av våre avdelinger markerer dagen i sine kommuner, gjennom blant annet kransenedleggelser.

NROF oppfordrer avdelingene til å være positive til å bidra i forbindelse med 8. mai lokalt også i år, og bidra til at det, innenfor de gjeldende retningslinjer, blir en verdig markering og gir anerkjennelse til våre veteraner. NROFs avdelinger forutsettes å forholde seg til det som til enhver tid er de gjeldende føringene fra helsemyndighetene og oppdragsgivere (Forsvaret, kommuner etc) i forbindelse med deltakelse på arrangementer i forbindelse med Frigjørings- og veterandagen 8. mai i år.

I og med at færre i år gis anledning til å delta på arrangementer knyttet til 8.mai, er det viktig at vi benytter andre kanaler for å komme ut til flest mulig. NROFs avdelinger oppfordres derfor til å dele live-video, bilder og tekst på sosiale medier, samt til å sende inn bidrag til Pro Patria.

Flere av NROFs avdelinger vil markere dagen etter gjeldende smittevernregler, blant annet NROF Oslo som har annonsert sitt program på egen side.

NROF Sunnhordland gjennomfører sin markering klokken 17:00 ved Stord kirke:

Tale ved stortingsrepresentant Magne Rommetveit

Stortingets tredje visepresident og medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Song ved Leivik mannskor

NROF Sunnhordland legg ned krans på krigsminnesmerket.