Merkeprøver: Combat Swimming and Pistol Shooting

NROFs danske søsterorganisasjon, HPRD, inviterer medlemmer fra de nordiske reservistorganisasjonene til København 1.-3. mars 2024 for å delta i prøvene «the Danish Armed Forces pistol shooting badge» og «combat swimmer badge», se vedlegg.

I tillegg legges det opp til et besøk ved Amalienborg slott for å se vaktavløsningen og besøke det kongelige militære akademiet.

NROF er invitert til å stille med to deltakere. Kostnaden for deltakelse er DKK 1.200 pr. person. Dette dekker overnatting, de fleste måltider og merke(r). Det inkluderer ikke transport til/fra forlegningen.

Ytterligere informasjon finnes i invitasjonen.

Påmeldingsfrist til NROF, som vil plukke ut 2 deltakere, er 5. januar 2024. Følgende informasjon må følge påmeldingen:

En kort beskrivelse av egne ferdigheter i svømming og pistolskyting.

Grad, fullt navn, e-post adresse og telefonnummer. Før endelig påmelding må de som plukkes ut også oppgi ankomsttid til København (Fly eller bil).

 

NROF vil dekke påmeldingsavgiften + inntil NOK 1000,- i reisestøtte for de som plukkes ut.

 

Påmelding gjøres per e-post til post@sekr-nrof.no