Medlemskontingent 2023

Som annonsert i Pro Patria nummer 5 2022 og i nyhetsbrev for november, går NROF over til et nytt medlemsregister ved årsskiftet.

Dette vil gi NROF et mer moderne system for utsendelse av medlemskontingent, samt håndtering av medlemmer og lokale og sentrale arrangementer. Sekretariatet har holdt et informasjonsmøte om den nye løsningen fra RUBIC for avdelingenes styrer, og vil holde kurs for disse i bruken på nyåret.

Bakgrunnen for det nye medlemsregisteret er et oppdrag gitt av Landsmøtet 2022, om å finne en ny og forbedret betalingsløsning for medlemskontingent. Dette vil være i drift fra og med 1. januar 2023, og neste års årskontingent vil bli innkrevd gjennom RUBIC.

Sekretariatet gjør derfor oppmerksom på at betalingsinformasjonen for neste års kontingent vil være ny. Dette inkluderer KID, kontonummer og betalingsfrister, men også betalingsmåter. Det vil nå være mulig å betale for medlemskapet med eksempelvis Vipps og e-faktura.

Det understrekes at det ikke vil være mulig å benytte kontonummer og annen betalingsinformasjon fra tidligere kontingenter, og at eneste måten å få betalt sitt medlemskap for neste år er å benytte seg av betalingsinformasjonen på fakturaen som sendes ut like over nyttår, enten elektronisk eller pr brev.