Medlemsfordel: Eier

NROFs medlemmer kan gratis melde seg inn i Eier for å komme fremst i køen på kommende boligprosjekter.

Les mer på eierbolig.no

Jan Olav Frestad er administrerende direktør i Eier, og brenner for bofellesskap. Konseptet ønsker å endre fordelingen av overskuddet på en ny måte, slik at kjøper betaler mindre grunnet færre ledd i finansieringen av prosjektene. Dette forutsetter mange interessenter / kjøpere, og er spesielt rettet mot de yngste og de eldste potensielle boligkjøpere.

Utbyggers fortjeneste kan brukes som egenkapital/ses på som egenkapital. Dermed blir det lettere å komme inn i prosjektene og bli boligeier.

Det er mulig å sette seg på interesseliste for NROFs medlemmer frem til 15. september, deretter lanseres prosjektene åpent.

Kølappsystemet virker slik:
Du kan bare bruke din kølapp en gang på bolig, og en gang på fritidsbolig. Dette for å unngå spekulanter

Du MÅ eie boligen i minst 12 måneder før eventuelt videresalg

Du kan sette deg opp på mange prosjekter, men kun benytte kølappen en gang

Se mer på eierbolig.no